“Naging kapakipakinabang ang magsilbi bilang tulay ng komunikasyon sa pagitan ng Awtoridad at ng komunidad. Mahalaga para sa komunidad na malaman ang tungkol sa mahalagang proyektong ito at maunawaan na ang kanilang boses ay talagang gumagawa ng pagkakaiba sa mga proyektong tulad nito.”
Laura Hernandez, Project Manager, MBI Media