Mga Ulat sa Pag-update ng Proyekto

2019 Project Update Report CoverAng California High-Speed Rail Authority ay naghahanda ng isang dalawang-taunang ulat sa Lehislatura ng Estado ng California tungkol sa katayuan ng programa. Ang mga kinakailangan para sa pagsumite ng isang Biennial Project Update Report ay na-update noong Hunyo 2015 (AB 95) at hinihiling na sa o bago ang Marso 1, 2015, at bawat dalawang taon pagkatapos, magbigay ang HSRA ng ulat sa pag-update ng proyekto, na inaprubahan ng Kalihim ng Transportasyon, sa mga komite sa badyet at naaangkop na mga komite ng patakaran ng parehong mga kapulungan ng Lehislatura, sa pagbuo at pagpapatupad ng intercity high-speed train service alinsunod sa Public Utilities Code Seksyon 185030. Ang ulat, sa isang minimum, ay dapat magsama ng isang malawak na buod ng programa, pati na rin ang mga detalye sa pamamagitan ng seksyon ng proyekto, kasama ang lahat ng impormasyong kinakailangan upang malinaw na mailarawan ang katayuan ng proyekto.

Natutupad ng Ulat sa Update sa Proyekto ng 2019 ang kinakailangang biennial ng California High-Speed Rail Authority na i-update ang Lehislatura ng California sa pagbuo at pagpapatupad ng intercity high-speed rail service. Ang Ulat sa 2019 ay nagbibigay ng komprehensibong pagsusuri ng:

  • Ang pag-unlad na nagawa sa proyekto ng mabilis na riles mula noong 2017 Project Update Report;
  • Mga update sa proyekto mula noong Plano ng Negosyo sa 2018; at,
  • Ano ang natutunan sa mga buwan mula nang mailathala ang 2018 Business Plan.

2019 Ulat sa Pag-update ng Proyekto

Mga Naunang Ulat