Bay Area hanggang Central Valley High-Speed Train Final Program EIR / EIS (2008)

Ang awtoridad at FRA ay naghanda ng isang pangalawang programa ng EIR / EIS upang higit na pag-aralan ang mga koridor at lokasyon ng istasyon para sa koneksyon ng HSR sa pagitan ng Bay Area at ng Central Valley.

Ang mga elektronikong kopya ng 2008 Program EIR / EIS ay magagamit sa elektronikong format kapag hiniling. Hinihikayat ng Awtoridad ang mga nakasulat na kahilingan na isinumite sa pamamagitan ng aming Portal ng Public Records.

 

Tala ng Desisyon ng FRA 2008 (12/02/2008)

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.