San Jose đến Hội thảo trên web của các Nhóm Công tác Cộng đồng Hợp nhất

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.
Chúng tôiThứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2021
5: 00-7: 00 tối

Đăng nhập hội thảo trên web: https://meetings.ringcentral.com/j/1486415997

hoặc tham gia qua điện thoại:
Điện thoại: 1-623-404-9000
ID cuộc họp: 148 641 5997

Tải xuống chương trình làm việc Tải xuống bản trình bày Tải xuống tóm tắt

 

Info Center

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.