Hội nghị tiền đấu thầu ảo để yêu cầu đủ điều kiện cho dịch vụ thiết kế để cải tạo địa chấn và khả năng tiếp cận ga Fresno lịch sử

When:

 • Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021
 • 11:00 a.m. PDT

Where:

Click Here to Register forZoom Meeting

The California High-Speed Rail Authority is issuing this Request for Qualifications (RFQ) to receive Statements of Qualifications from qualified firms (Offerors) for Design Services for Historic Fresno Station Seismic and Accessibility Renovations. The purpose of this RFQ is to award an agreement to one successful Offeror to provide the architectural and engineering design services to make all required seismic and accessibility improvements to existing historic structures at the Fresno Southern Pacific Railroad Depot, located at 1713 Tulare Street, Fresno, CA 93721.

Please join representatives from the California High-Speed Rail Program at this Virtual Pre-Bid Conference to learn more about the requirements of the procurement and the importance of small business participation.

Agenda:

 • Toni Tinoco, Central Valley Deputy Regional Director
 • Meg Cederoth, Director of Planning and Sustainability
 • James Deane, Rail and Operations Delivery Branch, Rail Engineering Section, Station Lead
 • Catrina Blair, Chief, Process and Program Development Branch

Click Here to Read the RFQ Online

You can see a Spanish version of this notice by clicking here.

 • All interpretation, translation, and reasonable accommodation requests must be made to the Title VI Coordinator 72 hours in advance of the scheduled meeting date.
 • Interpretación en Español será disponible en todos los talleres.
 • 除了西班牙文以外的语言需求必须在72小时之前呈递
 • Ang iba pang hinihiling na wika bukod sa Spanish (Espanyol) ay dapat isumite 72 oras pati-una.
 • 스페인어를 제외한 다른 언어는 반드시 72시간 전에 신청하셔야 합니다.
Info Center

Title VI Coordinator

(916) 324-1541
TTY: 711
TitleVICoordinator@hsr.ca.gov

Tiếp xúc

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ
(916) 431-2930
sbprogram@hsr.ca.gov

Hội đồng tư vấn kinh doanh
(916) 431-2930
bac@hsr.ca.gov

Văn phòng hợp đồng
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

Theo dõi & Hệ thống
(916) 324-1541
TS1@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.