Nghiên cứu & Báo cáo

Dự án đường sắt cao tốc California là một chủ đề thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu từ giao thông vận tải đến các nhóm kinh tế và môi trường. Do đó, họ phát triển các nghiên cứu và báo cáo mà chúng tôi muốn chia sẻ với công chúng. Một số loại nghiên cứu và báo cáo này cũng được phát triển trong Cơ quan và sẽ được đăng ở đây như một phần trong cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.