Nhà thầu

Văn phòng Hợp đồng và Mua sắm (Contracts Office) cung cấp dịch vụ mua hàng cho Cơ quan Đường sắt Cao tốc California. Các trách nhiệm bao gồm chuẩn bị tất cả các hồ sơ mời thầu và trao hợp đồng cũng như đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý trong quá trình mua sắm. Văn phòng Hợp đồng chịu trách nhiệm mua sắm và ký hợp đồng hàng hóa và dịch vụ Phi Công nghệ Thông tin (Non-CNTT) và Công nghệ Thông tin (CNTT), bao gồm cả việc phát triển và xử lý các đơn đặt hàng, hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận dịch vụ tư vấn, thỏa thuận liên ngành, hợp đồng đơn vị công , hợp đồng kiến trúc và kỹ thuật, v.v. Để xem tất cả các thư mời và tài liệu chương trình quảng cáo do Văn phòng hợp đồng phát hành hoặc để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Cal eProcure.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.