Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) cam kết với các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò chính trong việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc trên toàn tiểu bang. Chương trình Doanh nghiệp nhỏ (SBP) có mục tiêu tích cực là 30% doanh nghiệp nhỏ tham gia, bao gồm Doanh nghiệp kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn (DBE), Doanh nghiệp cựu chiến binh khuyết tật (DVBE) và Doanh nghiệp siêu nhỏ (MB) và Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (US SBA) 8 (a) chứng nhận.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.