Máy tính dấu chân carbon

Những hành động cá nhân của chúng ta tạo nên sự khác biệt cho hành tinh của chúng ta. Ngoài sự dễ dàng, thoải mái, nhanh chóng và thuận tiện khi đi đường sắt cao tốc, chuyến đi của bạn còn tiết kiệm khí thải nhà kính và tránh thêm ô nhiễm cho cộng đồng của chúng ta. 

Bất kể khoảng cách của chuyến đi là bao nhiêu, việc sử dụng đường sắt cao tốc ở California sẽ tạo nên sự khác biệt. Khám phá công cụ này để biết cách du lịch trong tương lai của bạn tránh ô nhiễm.

Phiên bản Chỉ Văn bản
Kỳ hạn Sự định nghĩa
Khí nhà kính (GHG)Phát thải KNK là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu do hoạt động của con người và là nguồn tác động môi trường quan trọng của địa phương, khu vực và toàn cầu.
Nhiên liệu hoá thạchNhiên liệu hóa thạch là một loại vật liệu chứa hydrocacbon được hình thành dưới lòng đất từ tàn tích của động thực vật chết mà con người khai thác và đốt cháy để giải phóng năng lượng sử dụng. Các nhiên liệu hóa thạch chính là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.
Năng lượng tái tạoNăng lượng được thu thập từ các nguồn tài nguyên tái tạo được bổ sung một cách tự nhiên mà không gây ô nhiễm môi trường. Nó bao gồm các nguồn như ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và nhiệt địa nhiệt.

Liên hệ chúng tôi

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California 770 L Street, Suite 620 Sacramento, CA 95814 (916) 324-1541 info@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.