"Nws tau txais txiaj ntsig los ua tus choj ntawm kev sib txuas lus ntawm Cov Cai thiab cov zej zog. Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov zej zog kom paub txog qhov tseem ceeb ntawm txoj haujlwm no thiab nkag siab tias lawv lub suab yeej ua rau muaj kev sib txawv hauv cov haujlwm zoo li no. "
Laura Hernandez, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm, MBI Media