"Peb tau nyob ib puag ncig ntev txaus tam sim no uas peb cov kev txhawb nqa engineering tau dhau los ntawm tag nrho lub neej voj voog ntawm txhua ntu los ntawm kev npaj pib mus rau kev tshem tawm ib puag ncig."
Farid Nobari, Senior Engineering Consultant, SC Solutions