«Մենք բավական երկար ժամանակ ենք եղել, երբ մեր ինժեներական աջակցությունն ընդգրկում է յուրաքանչյուր հատվածի կյանքի ողջ ցիկլը՝ սկզբնական պլանավորումից մինչև շրջակա միջավայրի մաքրում»:
Ֆարիդ Նոբարի, SC Solutions-ի ավագ ինժեներական խորհրդատու