“Hiện tại, chúng tôi đã hoạt động đủ lâu để hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trải dài trong toàn bộ vòng đời của từng phân khúc từ lập kế hoạch ban đầu đến giải phóng mặt bằng môi trường.”
Farid Nobari, Cố vấn Kỹ thuật Cấp cao, SC Solutions