Cơ hội kinh doanh

Chương trình đường sắt cao tốc của California cung cấp nhiều cơ hội hợp đồng trên nhiều loại hình dịch vụ và vật liệu. Cơ quan cũng duy trì mục tiêu 30% doanh nghiệp nhỏ tham gia và những doanh nghiệp này đang đóng vai trò chính trong việc xây dựng chương trình.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.