Cục loa

Văn phòng Diễn giả của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California nhằm mục đích giáo dục và thông báo cho công chúng về chương trình (Chương trình) Đường sắt Cao tốc California. Văn phòng Diễn giả bao gồm các đại diện của Chương trình và các cá nhân sẵn sàng phát biểu với nhóm, tổ chức, hiệp hội hoặc ngành của bạn. Các bài thuyết trình có thể trình bày tổng quan về chương trình đường sắt cao tốc trên toàn tiểu bang và/hoặc các chủ đề dự án riêng lẻ bao gồm các cơ hội lập kế hoạch, môi trường, kỹ thuật, xây dựng và kinh doanh.

Để yêu cầu một diễn giả, Biểu mẫu Yêu cầu Diễn giả trực tuyến được tìm thấy bên dưới phải được gửi trước ít nhất sáu tuần. Nhân viên của Văn phòng Diễn giả sẽ liên hệ với người liên hệ được ghi trên biểu mẫu để có thêm thông tin về sự kiện. Bạn có thể yêu cầu một diễn giả chương trình cụ thể (bao gồm tên trong yêu cầu trực tuyến). Tuy nhiên, nếu loa ưa thích của bạn không có sẵn, Cục Loa sẽ làm việc với bạn để tìm một sự thay thế phù hợp.

Khi yêu cầu của bạn đã được gửi và xem xét, Phòng Diễn giả sẽ liên hệ với bạn trong vòng hai tuần. Cục Diễn giả không thể đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu sẽ được đáp ứng.
Chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn và cung cấp cho tổ chức và nhóm của bạn thông tin về chương trình đường sắt cao tốc.

Biểu mẫu yêu cầu diễn giả

Speakers Bureau

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
Privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.