Thực hành xanh & tính bền vững

Đường sắt cao tốc: Một khoản đầu tư mang tính biến đổi cho các cộng đồng, môi trường và nền kinh tế của California

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cam kết xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên và được xây dựng, khuyến khích phát triển đất nhỏ xung quanh các trạm trung chuyển và giúp California quản lý các vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu, giao thông và tắc nghẽn sân bay và sự phụ thuộc năng lượng.

Tính bền vững thể hiện mức độ mà các hành động được thực hiện ngày hôm nay sẽ cho phép các thế hệ hiện tại và tương lai có cuộc sống lành mạnh và bổ ích. Năm 2008, người dân California đã phê duyệt Dự luật 1A như một phương tiện đạt được sự phát triển bền vững cho tiểu bang - thúc đẩy phát triển kinh tế và tính di động mà không tạo ra khí thải nhà kính đồng thời khuyến khích các mô hình sử dụng đất nhỏ gọn. Hệ thống đường sắt cao tốc không chỉ giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống giao thông hiện tại của California mà còn mang lại lợi ích cộng đồng và môi trường trước mắt và lâu dài cho cư dân trong nhiều thập kỷ tới.

Chính sách Bền vững của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California tuyên bố:

“Cơ quan Đường sắt Cao tốc California sẽ cung cấp một hệ thống đường sắt tốc độ cao bền vững cho California để làm mô hình cho cơ sở hạ tầng đường sắt bền vững. Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã phát triển và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bền vững nhằm cung cấp thông tin và ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch, định vị, thiết kế, xây dựng, giảm thiểu, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt cao tốc. ”

Team of students planting trees

Liên hệ chúng tôi

Thực hành xanh & tính bền vững
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.