Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ

Chào mừng đến với Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California. Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và đa dạng đóng vai trò chính trong việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc trên toàn tiểu bang. Cam kết này sẽ phục vụ để truyền cảm hứng cho tăng trưởng kinh doanh, tạo việc làm và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong khi xây dựng sức sống của chương trình đường sắt cao tốc của California.

Trong toàn bộ trang web này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về chương trình và cách tham gia vào dự án lịch sử này. Bảng điều khiển dành cho Doanh nghiệp Nhỏ, bên dưới, minh họa một loạt dữ liệu đồ họa và hình ảnh thân thiện với người dùng, bao gồm các phân tích về các doanh nghiệp nhỏ đang làm việc trong chương trình đường sắt cao tốc và tổng số tiền đã chi tiêu cho đến nay. Trang tổng quan này được cập nhật thường xuyên để phản ánh thông tin mới nhất có sẵn công khai.

Mục tiêu chương trình cho sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ

30% small business particpation goal comprising 10% disadvantaged business enterprises and 3% disabled veteran business enterprises

Sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ (tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023)

Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người thiểu số (tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023)

Mục tiêu lớn cho doanh nghiệp nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cam kết các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò chính trong việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc trên toàn tiểu bang. Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ có một Mục tiêu 30% cho sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ bao gồm Doanh nghiệp kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn (DBE), Doanh nghiệp kinh doanh cựu chiến binh khuyết tật (DVBE) và Doanh nghiệp siêu nhỏ (MB).

Tham gia nhóm - Tìm hiểu về chứng nhận, cơ hội hợp đồng và đăng ký nhà cung cấp.

Được kết nối
ConnectHSR - High-Speed Rail Vendor Registry

Đang xảy ra

Lưu ngày! Tham gia với chúng tôi tại các sự kiện Doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi và các hội thảo để tìm hiểu Cách kinh doanh với Cơ quan quản lý đường sắt cao tốc, Cách để được chứng nhận, v.v. Tham quan Trang sự kiện HSR.

Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Đọc thêm về các doanh nghiệp nhỏ làm việc trong Chương trình Đường sắt Cao tốc của California trong số mới nhất của Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ của chúng tôi, Đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ của California.

Được kết nối

Tìm hiểu các cách khác nhau mà các doanh nghiệp nhỏ có thể kết nối với Cơ quan bằng cách tham quan, Được kết nối.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp và tuân thủ hợp đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ, thông qua Cơ quan Đường sắt Cao tốc Mẫu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Liên hệ chúng tôi

Đối với các câu hỏi và trợ giúp chung về Doanh nghiệp nhỏ, hãy liên hệ với Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Cơ quan Đường sắt Cao tốc SBProgram@hsr.ca.gov  hoặc gọi cho chúng tôi theo số (916) 431-2930.

Hơn

Đăng ký và chọn để nhận email Doanh nghiệp nhỏ, thông báo hội thảo và sự kiện, bằng cách truy cập: https://hsr.ca.gov/contact/  và chọn Cảnh báo qua email “Doanh nghiệp nhỏ/ConnectHSR”

CHÍNH SÁCH & KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

Chỉ thị Chính sách Doanh nghiệp Nhỏ đảm bảo Chương trình Kinh doanh HSR linh hoạt, khả thi, hiệu quả và đáng tin cậy. Hiện đã có Chương trình HSR sửa đổi (2023).

Hội đồng tư vấn kinh doanh

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California liên tục tìm kiếm các cách tiếp cận mới và sáng tạo để cải thiện các chính sách và thủ tục của mình nhằm loại bỏ mọi rào cản và tăng cường sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Tìm hiểu về sứ mệnh, hướng dẫn và tư cách thành viên của Hội đồng và xem lịch họp.

Trung tâm thông tin

Tìm bản tin, báo cáo sử dụng, thông tin đối tác và các tài nguyên khác trong Trung tâm thông tin.

TIẾP XÚC

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ (916) 431-2930 sbprogram@hsr.ca.gov Bạn có một vấn đề kinh doanh nhỏ hoặc mối quan tâm? Gửi mối quan tâm của bạn trực tuyến bằng cách sử dụng Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.