Có thể tìm thấy Số Doanh nghiệp Nhỏ hiện tại đây.

Đang xây dựng, và sự chuyển đổi của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California từ cơ quan lập kế hoạch sang tổ chức phát triển dự án, lợi ích kinh tế của các hoạt động này về cơ bản đang tăng lên hàng năm. Bắt đầu chỉ với một vài nhân viên hơn một thập kỷ trước, dự án hiện hỗ trợ hàng nghìn công việc trên tất cả các chức năng — từ lập kế hoạch và giải phóng mặt bằng môi trường đến kỹ thuật và xây dựng. Khoản đầu tư này đã thúc đẩy các lợi ích kinh tế xung quanh California và trên toàn quốc.

Đầu tư vào đường sắt cao tốc đang hỗ trợ việc làm, thu nhập lao động và sản lượng kinh tế trên một số khu vực của California, bao gồm một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc Đại suy thoái.

Tìm hiểu thêm về khoản đầu tư khoảng $8,5 tỷ vào hệ thống đường sắt cao tốc đầu tiên của quốc gia trong thập kỷ qua và hơn thế nữa.

Đầu tư vào nền kinh tế của California

Khoảng 99% của khoản đầu tư từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2021 đã dẫn đến hoạt động kinh tế diễn ra trong tiểu bang California, với chi tiêu dành cho các công ty và công nhân có trụ sở tại tiểu bang.

Tác động kinh tế California

THÁNG 7 NĂM 2006 - THÁNG 6 NĂM 2021

 

Vùng Vịnh Tác động Kinh tế Khu vực

THÁNG 7 NĂM 2006 - THÁNG 6 NĂM 2021

 

Tác động kinh tế khu vực Thung lũng Trung tâm

THÁNG 7 NĂM 2006 - THÁNG 6 NĂM 2021

 

Tác động kinh tế khu vực Nam California

THÁNG 7 NĂM 2006 - THÁNG 6 NĂM 2021

 

Đầu tư vào quốc gia của chúng tôi

Cho đến nay, $2,55 tỷ tiền tài trợ đã đến từ các Nguồn Liên bang (Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Hoa Kỳ), truyền vào nền kinh tế của bang bằng đô la liên bang. Cho đến nay, các công ty từ 42 tiểu bang và Quận Columbia đã tham gia vào lĩnh vực đường sắt cao tốc.

National Impact: Companies from 42 states involved in high-speed rail.
$7.2 billion invested: July 2006 > $7.2 Billion > June 2020 97% went to California firms and workers
Jobs supported from July 2016 through June 2020 54,300-60,400 Total Program

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.