Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

The California High-Speed Rail Authority (Authority) is committed to small businesses playing a major role in building the statewide high-speed rail project. The Small Business Program has a small business participation goal which includes Disadvantaged Business Enterprises (DBE), Disabled Veteran Business Enterprises (DVBE), Micro-Businesses (MB), Small Businesses (SB), Small Business-Public Works (SB-PW), and the United States Small Business Administration (US SBA) 8(a) certification.

The Small Business Assistance Form provides businesses with a convenient way to call attention to issues or concerns. Small Business Assistance Form submittals will be sent directly to our Small Business Advocate for review and assignment to appropriate HSR staff. 

Biểu mẫu Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những việc sau: 

  • Investigate issues with an Authority
  • Report concerns regarding
  • Escalate concerns regarding small and diverse business
  • Request general Small Business Program information.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.