Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Ấn bản mùa thu năm 2023 và số báo Ngày Cựu chiến binh hàng năm của tờ Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ bây giờ đã ra ngoài! Trong số này, bạn sẽ tìm hiểu về các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của cựu chiến binh như Ross Agricultural Development, LLC, công ty đang hỗ trợ việc tham gia tư vấn tài chính và giám sát cho Cơ quan. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về Bancroft Construction Services, công ty đang hỗ trợ chúng tôi giám sát sinh học và văn hóa, bẫy các loài nhạy cảm, v.v. Và bạn có thể nghe nói về Calvada Surveying Inc., một công ty hỗ trợ đổi mới kỹ thuật và lập bản đồ đất đai cho đoạn Fresno đến Bakersfield. Số này cũng có thông tin cập nhật về các mục tiêu kinh doanh nhỏ của chúng tôi, bản tóm tắt về Hội chợ Nguồn lực và Đa dạng Doanh nghiệp Nhỏ gần đây của chúng tôi, hồ sơ của Người ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ mới của chúng tôi và hơn thế nữa!

 

 

 

 

Lưu trữ Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.