Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Thumbnail image of Spring Newsletter

The spring 2023 edition of the Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ is out now! You’ll meet a consulting company cleaning ground and water contaminants to make way for high-speed rail construction, an immigrant and female led engineering firm ensuring our structures can withstand seismic activity and a family-owned concrete pouring business adopting greener practices as they help deliver the future of sustainable transportation in California. You can also find an update on the Authority’s federal grant applications and learn about the newest member of the Authority’s Small Business team.

 

 

 

 

 

Lưu trữ Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.