2019 Kev Tshaj Tawm Tshiab Tshaj Haujlwm Project

2019 Project Update Report CoverDaim Ntawv Tshaj Tawm Tshiab Xyoo 2019 ua tiav ntawm California High-Speed Rail Authority txoj kev cai tshiab ob xyoos coj los hloov California Txoj Cai Lij Choj txog kev tsim kho thiab ua raws li cov kev tsheb ciav hlau sib txawv. Daim Ntawv Tshaj Tawm 2019 muab kev tshuaj xyuas txhua yam ntawm:

  • Kev ua tiav ntawm cov phiaj xwm kev tsheb nqaj hlau txij li Daim Ntawv Tshaj Qhia Tshaj Tawm Xyoo 2017;
  • Txoj haujlwm kho tshiab txij li Lub Lag Luam 2018; thiab,
  • Dab tsi tau kawm nyob rau hauv ib hlis txij thaum Lub Hom Phiaj Lag Luam 2018 tau tshaj tawm.

 

Cov ntaub ntawv

Sacramento Capital

TIV TAUJ

Ntawv Qhia Txog Qhov Hloov Kho Project
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov