Համայնքային նպաստների մասին համաձայնագիր

Համայնքային նպաստների մասին համաձայնագիրը (ԿԲ) նախատեսված է օգնելու փոքր բիզնեսին և աշխատանք փնտրողներին `գտնելու կամ ձեռք բերելու շինարարական պայմանագրեր, աշխատանքներ և վերապատրաստման հնարավորություններ տնտեսապես անապահով տարածքներում բնակվող բնակիչների համար: ՀՀ ԿԲ-ն աջակցում է անապահով տարածքներում բնակվող և «անբարենպաստ աշխատողներ» նշանակված անձանց զբաղվածությանը, այդ թվում `վետերաններին. այն նաև օգնում է վերացնել փոքր բիզնեսի մասնակցության հավանական խոչընդոտները:

ՀՀ ԿԲ-ն փոխգործակցային գործընկերություն և պարտավորություն է Արագընթաց երկաթուղային մարմնի (Մարմնի), արհեստների հմուտ արհմիությունների և կապալառուների միջև: Բոլոր շինարարական պայմանագրերը ունեն ՀՀ ԿԲ, որը հիմնված է Համայնքների շահերի քաղաքականության վրա, որը խթանում է զբաղվածությունը և բիզնեսի հնարավորությունները արագընթաց երկաթուղային ծրագրի կառուցման ընթացքում: Համայնքային օգուտների քաղաքականությունը հաստատվել է Մարմնի Տնօրենների Խորհրդի կողմից և ստորագրվել է Մարմնի Գլխավոր Գործադիր Տնօրենի կողմից 2012 թ. Դեկտեմբերին:

 

Հավանության նամակներ

Հավելված B - Հավաստագիր

Կցորդ Բ
«Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղի» նախագծի համար համայնքային նպաստների մասին համաձայնության մասին նամակ

Ստորագրյալները սույնով հաստատում և համաձայնում են, որ.

  1. Դա C / S / E է, քանի որ այդ տերմինը սահմանված է Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային համայնքի նպաստների մասին համաձայնագրի («Համաձայնագիր») բաժնում 1.6, որովհետև նրան շնորհվել է կամ հանձնվելու է պայմանագիր կամ ենթապայմանագիր ՝ նշանակելու, շնորհելու կամ ենթածրագրով Workրագրի աշխատանքը րագրի աշխատանքը, կամ մեկ այլ կողմի լիազորել assignրագրի աշխատանքը հանձնարարել, շնորհել կամ ենթակապալառել կամ կատարել Projectրագրի աշխատանք:
  2. Հաշվի առնելով այդպիսի պայմանագրի կամ ենթապայմանագրի շնորհումը, և հետագայում հաշվի առնելով Համաձայնագրում տրված խոստումները և դրան կցված բոլոր կցորդները (որի պատճենը ստացվել է և սույնով հաստատվում է), նա ընդունում և համաձայնվում է պարտավորված լինել պայմաններով և պայմաններով: Համաձայնագրի պայմանները, ինչպես նաև առկա և բոլոր փոփոխությունները և լրացումները `հետագայում, կամ որոնք հետագայում կատարվել են դրանում:
  3. Եթե այն կատարում է Workրագրի աշխատանք, ապա այն պարտավորված կլինի օրենսդրորեն հաստատված հավատարմագրային պայմանագրերով, որոնք նախատեսված են տեղական գլխավոր կոլեկտիվ պայմանագրերում և սույնով լիազորում են այդպիսի տեղական վստահության պայմանագրերի կողմերին նշանակել հոգաբարձուներին և իրավահաջորդ խնամակալներին ՝ վստահության ֆոնդերը կառավարելու համար, և դրանով վավերացնում և ընդունում է այն հոգաբարձուներին, որոնք նշանակված են այնպես, կարծես կազմված են ներքոստորագրյալների կողմից:
  4. Այն չունի որևէ պարտավորություն կամ համաձայնագիր, որոնք կխոչընդոտեն դրա լիարժեք և լիարժեք համապատասխանությունը Համաձայնագրի պայմաններին:
  5. Այն ապահովելու է պատշաճ կերպով կատարված համաձայնության նամակ, այս փաստաթղթին նույնական ձևով, ցանկացած C / S / E (ներից) ցանկացած մակարդակի կամ աստիճանի հետ, որով պայմանագրվում է նշանակել, շնորհել կամ ենթակապալառել Projectրագրի աշխատանքը կամ թույլատրել մեկ այլ կողմը ՝ assignրագրի աշխատանքը հանձնարարելու, շնորհելու կամ ենթակապալառության տալու կամ Նախագծային աշխատանք կատարելու համար:

Հետևյալ կազմակերպությունները ստորագրել են Համայնքային նպաստների մասին համաձայնագրին ստորագրված համաձայնության նամակ: 

ՔՊ 4

ՔՊ 2-3

ՔՊ 1

SR-99 վերադասավորման նախագիծ

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.