ਕਵਾਡ ਗੇਟਸ (110mph ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਟਰੈਕ ਸਪੀਡ ਲਈ)

ਕੁਆਡ ਫਾਟਕ ਦਰਜੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ.1

ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਕਵਾਡੈਂਟ ਗੇਟਸ, ਜਾਂ ਕਵਾਡ ਗੇਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਵਾਡ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

Illustration with a high-speed train crossing diagonally through the scene, a satellite, radar, and tower are communicating with the train; vehicles are parked at gates which are blocking the track as the train passes; an operator is monitoring conditions from computers.

ਫੁਟਨੋਟਸ

1. ਯੂਸੀ ਬਰਕਲੇ ਸੇਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.