Cổng bốn (cho tốc độ theo dõi từ 110mph trở xuống)

Cổng bốn đã được chứng minh là làm giảm 98 phần trăm va chạm tại các điểm giao cắt cùng cấp.1

The Authority will work with communities along the rail corridors to install safer rail crossings, such as 4 Quadrant Gates, or Quad Gates. Quad gates are designed to block all lanes of traffic on both sides of the track, and to provide a closure delay on the exit side to allow vehicles that may get stuck between the gates to get off the tracks. 

 

Illustration with a high-speed train crossing diagonally through the scene, a satellite, radar, and tower are communicating with the train; vehicles are parked at gates which are blocking the track as the train passes; an operator is monitoring conditions from computers.

Chú thích

1. Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Giao thông An toàn UC Berkeley

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.