Cảnh báo động đất sớm

California có nhiều đứt gãy hoạt động trên khắp tiểu bang được biết đến là nơi tạo ra các trận động đất lớn. Để đảm bảo rằng hệ thống đường sắt cao tốc có thể hoạt động an toàn trong một khu vực có nhiều địa chấn như vậy, Cơ quan chức năng sẽ thực hiện một chương trình an toàn địa chấn toàn diện, bao gồm cảnh báo sớm động đất và các ứng phó vận hành thích hợp. Đây là công nghệ đã được kiểm chứng về dịch vụ hiện đang được sử dụng ở Nhật Bản và Đài Loan.

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ chương trình đường sắt cao tốc - chẳng hạn như cầu, đường hầm, ga tàu cao tốc và các cơ sở khác - sẽ được xây dựng để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của tiểu bang về thiết kế động đất ở California.1

Cơ quan cũng đang hợp tác với những người ứng cứu đầu tiên trên toàn tiểu bang để tạo ra một kế hoạch ứng phó sẽ cung cấp hỗ trợ thích hợp cho tất cả hành khách và người vận hành trên đường sắt cao tốc trong một sự kiện địa chấn.

Illustration with a high-speed train crossing diagonally through the scene, a satellite, radar, and tower are communicating with the train; vehicles are parked at gates which are blocking the track as the train passes; an operator is monitoring conditions from computers.

Chú thích

1. Tiêu chí Thiết kế Địa chấn Caltrans Phiên bản 1.7 (2013); Sổ tay hướng dẫn của Hiệp hội Kỹ thuật và Bảo trì Đường sắt Hoa Kỳ, Ch. 9, thiết kế địa chấn cho kết cấu đường sắt (2015)

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.