Konseho ng Payo ng Negosyo

Ang California High-Speed Rail Authority ay patuloy na naghahanap ng mga bago at makabagong diskarte upang mapabuti ang mga patakaran at pamamaraan na ito upang maalis ang anumang mga hadlang at madagdagan ang maliit na paggamit ng negosyo. Sa gayon, inaprubahan ng Lupon ng mga Direktor ang pagbuo ng isang Business Advisory Council (Konseho) noong Abril 19, 2012. Ang Konseho ay kinatawan ng buong estado na pagtatayo at mga serbisyong pangkalakalan sa negosyo na nagsasama bilang isang forum upang magbigay ng mahalagang input at payo sa Awtoridad sa pagpapatupad ng mga kasanayan na may epekto at / o nakakaapekto sa maliit na pamayanan ng negosyo.

Pahayag ng Misyon

Ang Misyon ng California High-Speed Rail Authority (Awtoridad) Business Advisory Council (Konseho) ay upang linangin ang isang pakikipagsosyo sa pagitan ng Awtoridad at ng kanyang Maliit na Negosyo at kumunidad na komunidad. Ang Konseho ay magsisilbing isang forum upang magbigay ng mahalagang input at payo sa Awtoridad sa pagpapatupad ng mga patakaran at kasanayan na nakakaapekto at / o nakakaapekto sa paggamit ng Maliit na Negosyo at pakikilahok sa lahat ng mga programa sa pagkontrata ng Awtoridad. Ang pakikipagtulungan at pananaw ay magsisulong upang maisulong ang tagumpay ng Awtoridad sa pagtugon sa 30% Small Business Goal sa makasaysayang proyektong ito sa imprastraktura.

Mga Alituntunin sa Pagpapatakbo ng Council Advisory Council
2022 Business Advisory Council Roster
Aplikasyon sa Pagsapi sa Konseho ng Payo ng Negosyo

Iskedyul at Mga Kagamitan sa Pagpupulong

Ang Mga Pagpupulong sa Council ng Advisory Council ay naka-iskedyul mula 1:00 PM hanggang 4:00 PM para sa mga petsa na ipinakita sa talahanayan sa ibaba. Mangyaring tandaan na ang mga petsa ng pagpupulong at lokasyon ay maaaring magbago.

 

2022 BUSINESS ADVISORY COUNCIL MEETING SCHEDULE

PetsaPagpaparehistroLokasyonOras
Pebrero 23, 2022MagparehistroOnline / Virtual na kumperensya1:00 PM - 4:00 PM
Mayo 25, 2022MagparehistroOnline / Virtual na kumperensya1:00 PM - 4:00 PM
Agosto 24, 2022MagparehistroOnline / Virtual na kumperensya1:00 PM - 4:00 PM
Nobyembre 30, 2022MagparehistroOnline / Virtual na kumperensya1:00 PM - 4:00 PM

Makatuwirang Tirahan para sa Mga Indibidwal na May Kapansanan: Ang sinumang indibidwal na may kapansanan na nangangailangan ng makatuwirang tirahan upang dumalo o lumahok ay maaaring humiling ng tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Awtoridad sa (916) 324-1541. Ang mga kahilingan para sa karagdagang mga tuluyan para sa mga may kapansanan, mga signer, pantulong na aparato sa pakikinig, o mga tagasalin ay dapat gawin nang hindi lalampas sa isang linggo bago ang pagpupulong.

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.