Ulat sa Katayuan ng Batas sa Pagkuha ng Amerikano at Reinvestment

Alinsunod sa isang rekomendasyon sa kamakailang ulat ng State Auditor (Ulat sa Audit 2018-108), ang Awtoridad ay dapat magbigay ng mga quarterly na pag-update ng programa sa Lehislatura upang paganahin ang mga tagagawa ng patakaran at publiko na subaybayan ang pag-usad ng Awtoridad patungo sa pagpupulong sa deadline ng federal Grant (ARRA) ng Disyembre 2022.

Ang layunin ng ulat na ito ay upang magbigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa gastos sa proyekto at iskedyul ng panganib at ang pagtugon ng Awtoridad sa mga peligro sa pamamagitan ng mga istratehiyang pagpapagaan; hindi ito kumakatawan sa end-state. Ang ulat na ito ay isang dashboard na ipinapakita ang mga lugar ng aktibong pamamahala ng programa. Papayagan nito ang Lehislatura at ang publiko na masuri kung ang mga negatibong peligro sa iskedyul at gastos ay sapat na natutugunan sa paglipas ng panahon.

 

Mga Ulat ng Katayuan ng ARRA

ARRA Status Reports

Makipag-ugnay

Mga Ulat sa Pag-update ng Proyekto
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

Makipag-ugnay

Batasang Pambatas
(916) 324-1541
legislation@hsr.ca.gov