Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե

Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե Տնօրենների խորհրդի ենթահանձնաժողով է։ Նրա նիստերը սովորաբար անցկացվում են մինչև Տնօրենների խորհրդի նիստերը ամիսը մեկ անգամ: Այս հանդիպումները բաց են հանրության համար

Կտտացրեք հետևյալ հղմանը օրակարգերի և նյութերի համար Տնօրենների խորհրդի նիստեր.

11 մայիսի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի փետրվարի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի #2 2023 թվականի մարտի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

16 մարտի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի փետրվարի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

Փետրվարի 16, 2023

Օրակարգի #1 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողությունները, նախաձեռնությունները և թարմացումները

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.