Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե

Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե Տնօրենների խորհրդի ենթահանձնաժողով է։ Նրա նիստերը սովորաբար անցկացվում են մինչև Տնօրենների խորհրդի նիստերը ամիսը մեկ անգամ: Այս հանդիպումները բաց են հանրության համար

Կտտացրեք հետևյալ հղմանը օրակարգերի և նյութերի համար Տնօրենների խորհրդի նիստեր.

6 դեկտեմբերի, 2023 թ

Agenda Item #1 Approving the November 2, 2023, Finance and Audit Committee Meeting Minutes

Agenda Item #2 Audit Report by the Chief Auditor

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #4 Central Valley Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

Նոյեմբերի 2, 2023

Օրակարգի #1 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #2 Գործադիր ամփոփում գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #3 Central Valley Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

24 օգոստոսի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի հուլիսի 27-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #4 Central Valley Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

27 հուլիսի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի հունիսի 29-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրության հաստատում

Օրակարգի կետ #3 Աուդիտի հաշվետվություն ավագ կառավարման աուդիտորի կողմից

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

29 հունիսի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի փետրվարի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի #2 2023 թվականի մարտի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #3 Անկախ գործընկերների վերանայման-աուդիտի գրասենյակ

Օրակարգի #4 կետ Նկատի ունեցեք 2023/2024 ֆինանսական տարվա հաստատման ներքին աուդիտի ծրագիրը

Օրակարգի կետ #5 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի կետ #7 Գործադիր ամփոփում գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #8 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

11 մայիսի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի փետրվարի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի #2 2023 թվականի մարտի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

16 մարտի, 2023 թ

Օրակարգի #1 2023 թվականի փետրվարի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

Փետրվարի 16, 2023

Օրակարգի #1 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու մասին

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողությունները, նախաձեռնությունները և թարմացումները

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.