Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե

Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե տնօրենների խորհրդի ենթահանձնաժողով է: Դրա հանդիպումներն ընդհանուր առմամբ անցկացվում են Տնօրենների խորհրդի նիստերից առաջ ամիսը մեկ անգամ: Այս հանդիպումները բաց են հասարակության համար:

10 դեկտեմբերի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

19 նոյեմբերի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ը

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թ. Սեպտեմբերի 9-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների հաստատումը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

9 սեպտեմբերի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

20 օգոստոսի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի հունիսի 25-ին Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

2020 թվականի հուլիսի 16-ը (չեղյալ է հայտարարվել)

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի հունիսի 25-ին Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

Հունիսի 25, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի ապրիլի 21-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 FY2020-21 աուդիտի պլան և աուդիտորական գրասենյակի գործընկերների վերանայման արդյունքներ

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

2020 թ. Մայիսի 14-ին (հետաձգվել է)

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թվականի ապրիլի 21-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

21 ապրիլի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թ. Փետրվարի 18-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների հաստատումը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգի կետ #3 Աուդիտի հաշվետվության թարմացում Գլխավոր աուդիտորի կողմից

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

17 մարտի, 2020 թ

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի «Վիրտուալ» Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտեի նիստը, որը նախատեսված է վաղը, 2020 թ. Մարտի 17-ին, հետաձգվում է մինչև ավելի ուշ ժամկետ:

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2020 թ. Փետրվարի 18-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների հաստատումը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

20 փետրվարի, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2019-ի դեկտեմբերի 10-ին ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հնարավորությունը:

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողությունները, նախաձեռնությունները և թարմացումները

  • Արտաքին աուդիտի թարմացում

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

Հունվարի 14, 2020 թ

Օրակարգ #1 կետ. Հաշվի առեք 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Ֆինանսների և աուդիտի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները հաստատելը

Օրակարգ #2 F&A կոմիտեի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.