Komite sa Pananalapi at Audit

Ang Komite sa Pananalapi at Audit ay isang subcommittee ng Lupon ng mga Direktor. Ang mga pagpupulong nito ay karaniwang ginagawa bago ang mga pulong ng Lupon ng mga Direktor minsan sa isang buwan. Ang mga pagpupulong na ito ay bukas sa publiko

I-click ang sumusunod na link para sa mga agenda at materyales para sa Mga pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Hunyo 29, 2023

Aytem ng Agenda #1 Pag-apruba sa Pebrero 16, 2023, Mga Minuto ng Pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit

Aytem ng Agenda #2 Pag-apruba sa Marso 16, 2023, Mga Minuto ng Pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit

Aytem ng Agenda #3 Independent Peer Review-Audit Office

Aytem ng Agenda #4 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Plano ng Panloob na Pag-audit ng Taon ng Piskal 2023/2024

Agenda Item #5 Audit Report ng Chief Auditor

Aytem ng Agenda #7 Executive Summary ng Chief Financial Officer

Aytem ng Agenda #8 Central Valley Update ng Deputy Chief Operating Officer

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.