Iskedyul at Mga Kagamitan sa Pagpupulong ng Lupon

Ang mga pagpupulong ng California High-Speed Rail Authority Board of Directors ay gaganapin sa Sacramento, CA at magsisimula sa 10:00 am maliban kung iba ang ipinapakita ng agenda. Maaaring magbago ang mga petsa, oras at lokasyon ng pagpupulong; suriin ang website na ito bago gumawa ng mga huling plano para dumalo sa isang partikular na pulong. I-click ang sumusunod na link para sa mga agenda at materyales para sa Mga Pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit.

2022 Iskedyul ng Pagpupulong ng Lupon

 • Miyerkules, Enero 19, 2022 at Huwebes, Enero 20, 2022
 • Martes, Pebrero 1, 2022
 • Huwebes, Pebrero 17, 2022
 • Huwebes, Marso 17, 2022
 • Miyerkules, Abril 27, 2022 at Huwebes, Abril 28, 2022
 • Huwebes, Mayo 19, 2022 (KANCED)
 • Huwebes, Hunyo 16, 2022
 • Huwebes, Hulyo 21, 2022 (KANCED)
 • Miyerkules, Agosto 17, 2022 at Huwebes, Agosto 18, 2022
 • Huwebes, Setyembre 15, 2022
 • Huwebes, Oktubre 20, 2022
 • Huwebes, Nobyembre 17, 2022
 • Huwebes, Disyembre 15, 2022

 

2022 Board Meeting Materials

Hunyo 16, 2022 Board Meeting

Aytem ng Agenda #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Abril 27-28, 2022, Mga Minuto ng Pulong ng Lupon

Item ng Agenda #2 Pag-update ng Konstruksyon

Aytem ng Agenda #3 Federal Grant Strategy

Agenda ng Item #4 CEO Report

Mayo 19, 2022 Board Meeting (KINANSELA)

Abril 27-28, 2022 Board Meeting

Aytem ng Agenda #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Marso 17, 2022, Mga Minuto ng Pulong ng Lupon

Agenda Item #2 Presentasyon ng Staff sa San Jose sa Merced Project Section Final EIR/EIS at Iminungkahing Pagpili ng Preferred Alternative (Alternatibong 4 na may San Jose Diridon Station, Gilroy Station, at South Gilroy Maintenance-of-Way Facility) at Mga Kaugnay na Desisyon

Aytem ng Agenda #3 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Pamamahala ng Proyekto at Kasunduan sa Pagpopondo para sa Los Angeles Union Station

Aytem ng Agenda #4 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba para Maglabas ng Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Mga Serbisyo sa Disenyo para sa mga Istasyon ng Central Valley

Aytem ng Agenda #5 Isaalang-alang ang Pag-ampon sa 2022 Business Plan 

Item ng Agenda #6 CEO Ulat

Agenda ng Item #7 Ulat sa Komite ng Pananalapi at Audit

Agenda Item #8 Tugon ng Staff sa Pampublikong Komento na Natanggap Kasunod ng Item #2 Presentasyon ng Staff sa San Jose sa Merced Project Section Final EIR/EIS at Mga Iminungkahing Desisyon

Aytem ng Agenda #9 Isaalang-alang ang pag-certify sa San Jose hanggang Merced Project Section Final EIR/EIS sa ilalim ng California Environmental Quality Act

Aytem ng Agenda #10 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Ginustong Alternatibo (Alternatibong 4 na may San Jose Diridon Station, Gilroy Station, at South Gilroy Maintenance-of-Way Facility) kasama ang mga nauugnay na pasilidad at refinement, at ang nauugnay na California Environmental Quality Act Findings of Fact, Statement of Mga Overriding Consideration, at Mitigation Monitoring and Enforcement Plan para sa San Jose to Merced Project Section

Aytem ng Agenda #11 Isaalang-alang ang pagpili ng Ginustong Alternatibo (tulad ng tinukoy sa Aytem 10) at Pag-uutos sa Punong Ehekutibong Opisyal na lagdaan ang Draft Record ng Desisyon at ilabas ito bilang Panghuling Talaan ng Desisyon para sa Seksyon ng San Jose hanggang Merced Project

Marso 17, 2022 Board Meeting

Pebrero 17, 2022 Board Meeting

Aytem ng Agenda #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Mga Minuto ng Pulong ng Lupon noong Pebrero 1, 2022

Aytem ng Agenda #2 Pagsusuri sa Epekto sa Ekonomiya

Aytem ng Agenda #3 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba upang Ilabas ang isang Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Mga Serbisyo sa Suporta sa Paghahatid ng Programa

Aytem ng Agenda #4 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba para Maglabas ng Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Mga Serbisyo sa Disenyo para sa Merced to Madera Project

Aytem ng Agenda #5 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba para Maglabas ng Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Mga Serbisyo sa Disenyo para sa Fresno hanggang Bakersfield na Lokal na Binuo ng Alternatibong Proyekto

Aytem ng Agenda #6 2022 Draft na Buod ng Business Plan

Agenda ng Item #7 CEO Report

Enero 19-20, 2022 Board Meeting

Aytem ng Agenda #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Disyembre 16, 2021, Mga Minuto ng Pulong ng Lupon

Agenda Item #2 Presentasyon ng Staff sa Burbank to Los Angeles Project Section Final EIR/EIS at Iminungkahing Pagpili ng Preferred Alternative (HSR Build Alternative na may underground na Burbank Airport Station, isang binagong Los Angeles Union Station at dalawang bagong nakuryenteng track) at Mga Kaugnay na Desisyon

Aytem ng Agenda #3 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba upang Ilabas ang isang Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Mga Serbisyo sa Suporta sa Paghahatid ng Programa

Aytem ng Agenda #4 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba para Maglabas ng Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Disenyo para sa Merced to Madera Project

Aytem ng Agenda #5 Isaalang-alang ang Pagbibigay ng Pag-apruba upang Maglabas ng Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon para sa Disenyo para sa Fresno hanggang Bakersfield na Lokal na Binuo ng Alternatibong Proyekto

Item ng Agenda #6 CEO Ulat

Agenda ng Item #7 Ulat sa Komite ng Pananalapi at Audit

Enero 20, 2022

Agenda Item #8 Tugon ng Staff sa Pampublikong Komento na Natanggap Kasunod ng Item #2 Presentasyon ng Staff sa Burbank to Los Angeles Project Section Final EIR/EIS at mga Iminungkahing Desisyon

Aytem ng Agenda #9 Isaalang-alang ang Pag-certify ng Burbank sa Los Angeles Section Final EIR/EIS sa ilalim ng California Environmental Quality Act (CEQA)

Aytem ng Agenda #10 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Preferred Alternative (ang HSR Build Alternative na may underground na Burbank Airport Station, isang binagong Los Angeles Union Station, at dalawang bagong nakuryenteng riles) kabilang ang mga nauugnay na pasilidad, at ang nauugnay na California Environmental Quality Act Findings of Fact, Pahayag ng Mga Overriding na Pagsasaalang-alang, at Pagsubaybay sa Pagbabawas at Plano sa Pagpapatupad para sa Seksyon ng Proyekto ng Burbank hanggang Los Angeles

Aytem ng Agenda #11 Isaalang-alang ang Pagpili ng Ginustong Alternatibo (tulad ng tinukoy sa Aytem #10) at Pag-uutos sa Punong Ehekutibong Opisyal na lagdaan at iisyu ang Panghuling Talaan ng Desisyon para sa Seksyon ng Proyekto ng Burbank hanggang Los Angeles

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.