Lịch họp và Tài liệu của Hội đồng Quản trị

Các cuộc họp của Ban Giám đốc Cơ quan Đường sắt Cao tốc California được tổ chức tại Sacramento, CA và bắt đầu lúc 10:00 sáng trừ khi chương trình làm việc phản ánh khác. Ngày, giờ và địa điểm họp có thể thay đổi; kiểm tra trang web này trước khi đưa ra kế hoạch cuối cùng để tham dự một cuộc họp cụ thể. Nhấp vào liên kết sau để biết chương trình nghị sự và tài liệu cho Các cuộc họp của Ủy ban Tài chính & Kiểm toán.

Lịch họp Hội đồng quản trị năm 2023

  • Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023

 

Tài liệu cuộc họp hội đồng quản trị năm 2023

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 2 năm 2023

  •  

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.