Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thiết lập các chỉ thị chính sách cho Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, và phát triển và phê duyệt các văn bản chính sách quan trọng của Cơ quan. Các giải pháp cuối cùng cho Cơ quan Đường sắt Cao tốc California được cung cấp dưới đây.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2018

Nghị quyết HĐQT năm 2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2015

Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014

Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2012

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.