Mga Bayad sa Punong Kontratista 

Ang Maliit na Koponan ng Negosyo ay nag-post ng mga pagbabayad na natatanggap ng mga pangunahing kontratista para sa trabahong isinagawa sa proyektong riles na may bilis. Kabilang sa mga pangunahing kontratista ang:

 • Ang mga koponan na bumubuo ng disenyo, na nagtatayo ng unang 119 na milya ng matulin na riles sa Central Valley
 • Ang mga koponan ng Project and Construction Management (PCM) para sa mga pakete sa konstruksyon ng Central Valley
 • Aecom-Fluor Team, ang aming Rail Delivery Partner
 • Mga Regional Consultant, na tumutulong sa Awtoridad sa gawaing pangkapaligiran na kinakailangan para sa pagsunod sa California Environmental Quality Act at sa National Environmental Policy Act; at mga paunang dokumento sa engineering na kinakailangan para sa pagkuha

Ang mga pagbabayad ng pangunahing kontratista ay nai-update bawat buwan. Tingnan ang PDF dito.

B2G Ngayon

Pagbisita Pagsunod sa Maliit na Negosyo at B2G Ngayon upang mahanap ang pinakabagong impormasyon sa B2G ngayon, kasama ang database access, FAQs, Job Aids, at higit pa.

Tulong sa Maliit na Negosyo 

Mayroon ka bang maliit na isyu sa negosyo o alalahanin? Isumite ang pagsunod sa kontrata ng Maliit na Negosyo at mga katanungan sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan, sa pamamagitan ng High-Speed Rail Authority Pormularyo ng Tulong sa Maliit na Negosyo.

Ang porma ng Tulong sa Maliit na Negosyo ay nagbibigay sa maliliit na negosyo ng isang maginhawang paraan upang tawagan ang pansin sa mga isyu o alalahanin. Ang mga pagsusumite ay direktang ipapadala sa aming Small Business Advocate para sa pagsusuri at pagtatalaga sa naaangkop na kawani ng HSR.

Ang Pormularyo ng Tulong sa Maliit na Negosyo ay makakatulong sa mga sumusunod:

 • Mga desisyon sa apela na ginawa ng California High-Speed Rail Authority;
 • Imbistigahan ang mga isyu sa isang kontratista ng High-Speed Rail Authority ng California;
 • Iulat ang mga alalahanin tungkol sa pagbabayad;
 • Palakihin ang mga alalahanin hinggil sa maliit na paggamit ng negosyo;
 • Humiling ng pangkalahatang impormasyon ng Maliit na Programa ng Negosyo; at iba pa.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa High-Speed Rail Authority

Pagbisita https://hsr.ca.gov/contact/ upang tingnan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa buong departamento, mga katanungan sa media at upang mag-sign up para sa mga listahan ng pagpapadala ng Awtoridad.

Accessibility at Pagsasalin

 • Pag-access:
  • Mangyaring tingnan ang aming webpage na naa-access. Kung nahihirapan kang mag-access ng anumang materyal sa site na ito dahil sa isang kapansanan, mangyaring makipag-ugnay sa Punong Punong Hukbo sa (916) 324-1541, o gamitin ang California Relay Service sa 711 para sa tulong ng TTY / TTD.
 • Mga Pagsasalin:
  • Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website ay isinalin sa isang angkop na wika at kultura na paraang. Ang pagsasaalang-alang ay inilalagay sa bokabularyo ng wika, balarila, bantas, istilo at antas ng pagsasalita upang maipakita ang kultura at lipunan ng target na madla.
  • Kung kailangan mo ng isang partikular na dokumento sa isinalin na website ng Awtoridad, maaari kang magsumite ng isang kahilingan sa pagsasalin ng dokumento sa Coordinator ng Pamagat VI sa pamamagitan ng email sa PamagatVICoordinator@hsr.ca.gov.

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.