Mga Dokumento ng EIR / EIS na Dokumento para sa Statewide High-Speed Rail System (Tier 1)

Gumamit ang Awtoridad ng isang tiered na proseso ng pagsusuri sa kapaligiran upang suportahan ang mga tiered na desisyon para sa HSR system. Ang pag-tiering ng mga dokumentong pangkapaligiran ay nangangahulugang pagtugon sa isang malawak na programa sa "Tier 1" na mga dokumentong pangkapaligiran, pagkatapos ay pag-aralan ang mga detalye ng mga indibidwal na proyekto sa loob ng mas malaking programa sa kasunod na tiyak na proyekto o partikular na mga dokumento sa kapaligiran. Ang Awtoridad at ang Pangangasiwa ng Pederal na Riles ay naghanda ng dalawang mga dokumento ng Tier 1 para sa sistemang HSR sa buong estado.

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.