Làm thế nào để được chứng nhận với Bang CA

Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023
10:00 sáng - 11:00 sáng

Đăng ký sự kiện Làm thế nào để kinh doanh với CAThông tin chứng nhận

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cùng với Bộ Dịch vụ Tổng hợp California (DGS) sẽ tổ chức một hội thảo ảo vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, 10:00 sáng - 11:00 sáng. Hội thảo sẽ đề cập đến cách để được chứng nhận với Tiểu bang California và những lợi ích của việc được chứng nhận là Doanh nghiệp Nhỏ/Doanh nghiệp Siêu nhỏ (SB/MB), Doanh nghiệp dành cho Cựu chiến binh Khuyết tật (DVBE) và Doanh nghiệp Nhỏ phục vụ Công trình Công cộng (SB-PW).

Hội thảo sẽ bao gồm:

  • Tổng quan về Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của HSR
  • Chứng chỉ Doanh nghiệp Nhỏ được HSR chấp nhận
  • Mã sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn của Liên hợp quốc (UNSPSC)
  • Điều hướng các trang web HSR Small Business
  • Tìm kiếm cơ hội hợp đồng
  • Và nhiều hơn nữa…

Bạn sẽ học cách:

  • Đăng ký Chứng chỉ SB/DVBE/SB-PW
  • Luôn kết nối và tương tác với HSR
  • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trong Connect HSR Registry
  • Xác định các cơ hội hợp đồng
Info Center

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.