Dịch vụ thiết kế cho Phần dự án Merced to Madera

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) đã ban hành Yêu cầu Chứng chỉ (RFQ) cho các dịch vụ thiết kế cho phần dự án Merced to Madera.

Thông báo về Giải thưởng được đề xuất có thể tải xuống tại đây: Thông báo về giải thưởng được đề xuất

Phạm vi công việc trong hợp đồng sẽ bao gồm các dịch vụ thiết kế để hoàn thiện phần dự án Merced to Madera dài khoảng 33,9 dặm. Ngoài ra, giá trị hợp đồng được quảng cáo lên đến $41 triệu cho công việc Thông báo tiếp tục 1 (NTP-1) do Hội đồng quản trị ủy quyền.

Là một phần của quy trình RFQ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá Tuyên bố về Tiêu chuẩn (SOQ) của mỗi bên đề nghị để thực hiện toàn bộ phạm vi công việc trong RFQ, được tóm tắt dưới đây:

  1. NTP-1 bao gồm phát triển công việc cấp độ chân đế cấu hình (tương đương với khoảng 30% thiết kế) cho phần dự án Merced to Madera.
  2. Cơ quan có quyền lựa chọn, theo quyết định riêng của mình, đưa ra Thông báo cho Người tiếp tục 2 (NTP-2). NTP-2 bao gồm phát triển các tài liệu thiết kế và xây dựng cuối cùng (100% thiết kế) cho phần dự án Merced to Madera, bao gồm tất cả các công việc tùy chọn.
  3. Cơ quan có quyền lựa chọn, theo quyết định riêng của mình, ban hành Thông báo cho Tiến hành 3 (NTP-3). NTP-3 bao gồm việc phát triển mức độ cấu hình (tương đương với thiết kế khoảng 30%) giữa ga trung tâm Merced ở Martin Luther King Jr. Way và ga trung tâm được đề xuất tại R Street ở thành phố Merced.

Lịch trình cho việc mua sắm này như sau:

RFQ có sẵn để tải xuống từ Sổ đăng ký Hợp đồng Tiểu bang California (CSCR).

Các bản cập nhật, bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi bằng văn bản và bất kỳ chương trình quảng cáo nào sẽ được cung cấp trên CSCR.

Các câu hỏi liên quan đến việc mua sắm này nên được gửi đến Seiji Morimoto tại Capitalprocurement@hsr.ca.gov hoặc (916) 324-1541.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.