Thông tin chung

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (HSRA) đang mở rộng để đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống đường sắt cao tốc đầu tiên trên toàn quốc và đang tìm kiếm những cá nhân sẵn sàng tham gia Đường sắt Cao tốc California Thẩm quyền trong việc hoàn thành các mục tiêu, đáp ứng những thách thức mới và khám phá các cơ hội đột phá.

Các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến cơ hội việc làm có thể được chuyển đến Chi nhánh Nhân sự theo số 916-324-1541 hoặc humanresources@hsr.ca.gov.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.