Phần Dự án Palmdale đến Burbank Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường / Tuyên bố Tác động Môi trường (EIR / EIS) Điều trần Công khai Trực tuyến

18 tháng 10 năm 2022
3:00 chiều đến 8:00 tối

Tham gia tại đây vào thời gian đã định: https://us02web.zoom.us/j/83098212003

Cơ quan có thẩm quyền mời bạn tham dự Phiên Điều trần Công khai trực tuyến để biết thêm thông tin về Dự thảo EIR / EIS và sáu Giải pháp Thay thế Xây dựng.

Do những lo ngại về an toàn và sức khỏe cộng đồng liên quan đến đại dịch COVID-19, Phiên Điều trần Công khai sẽ được tổ chức trực tuyến và qua điện thoại.

Intérpretes de español estarán en las tái hợp. Các yêu cầu về ngôn ngữ khác và yêu cầu về sự điều chỉnh hợp lý phải được gửi trước 72 giờ so với ngày họp đã định. Vui lòng liên hệ (800) 630-1039 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711 để yêu cầu thông dịch viên. Một phóng viên của tòa án, người thông thạo tiếng Tây Ban Nha, sẽ có mặt tại Phiên Điều trần Công khai để ghi lại các bình luận bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Thêm chi tiết để đến.

Tìm thêm thông tin về phần Dự án Palmdale đến Burbank Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường / Tuyên bố Tác động Môi trường (EIR / EIS) tại đây.

Info Center

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.