Báo cáo Giám đốc điều hành

Báo cáo

15 Tháng Mười Một, 2020

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 10 năm 2020

Tôi muốn nhân cơ hội này để cập nhật cho Hội đồng quản trị về một số hạng mục hoạt động và chương trình.

Đọc thêm

Tháng Chín 9, 2020

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 9 năm 2020

Nỗ lực tiếp cận cộng đồng để thu hút cộng đồng tham gia quá trình giải phóng mặt bằng môi trường

Đọc thêm

Tháng Tám 13, 2020

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 8 năm 2020

Kế hoạch tài trợ cập nhật trạm Los Angeles Union: Tại cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 4 năm 2020, Hội đồng đã phê duyệt Kế hoạch tài trợ cho Giai đoạn A của Dự án Trạm Liên minh Los Angeles – được gọi là “Link US”. Kế hoạch Tài trợ sẽ phân bổ $423,3 triệu trong quỹ trái phiếu Dự luật 1A cho dự án, có tổng ngân sách Giai đoạn A là $950,4 triệu.

Đọc thêm

Tháng Tư 21, 2020

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 4 năm 2020

Cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 3 đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Do đó, Báo cáo Giám đốc điều hành này cũng bao gồm những phát triển xảy ra vào cuối tháng Hai và tháng Ba.

Đọc thêm

Tháng Hải 18, 2020

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 2 năm 2020

Dự thảo Tài liệu Môi trường Cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo của chúng tôi dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại Los Angeles, California. Tôi muốn báo cáo một số lĩnh vực tiến bộ sẽ diễn ra từ nay đến lúc đó:

Đọc thêm

Tháng Mười Hai 10, 2019

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 12 năm 2019

Gần đây tôi đã ở Washington, DC để thăm các nhóm bên liên quan trong giới lao động và công nghiệp, nhiều thành viên Quốc hội và một số thành viên Chính quyền.

Đọc thêm

Tháng Mười Một 19, 2019

Báo cáo CEO - Tháng 11 năm 2019

Đầu tháng này, một số thành viên trong ban quản lý của chúng tôi và Hội đồng quản trị, bao gồm cả Chủ tịch Lenny Mendonca, đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh kinh tế “Khu vực trỗi dậy” của Thống đốc tại Fresno.

Đọc thêm

Tháng Mười 15, 2019

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 10 năm 2019

Trong khi chúng tôi tập trung nhiều vào tình trạng công việc của mình ở Thung lũng Trung tâm, có rất nhiều cuộc thảo luận đang được tiến hành liên quan đến việc chúng tôi đang ở đâu với chương trình rộng lớn hơn và những gì tiếp theo.

Đọc thêm

Tháng Chín 17, 2019

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 9 năm 2019

Trong khi Hội đồng quản trị không họp vào tháng 8, tôi đã cung cấp Báo cáo của Giám đốc điều hành cho các Thành viên Hội đồng quản trị. Báo cáo này cũng được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Tôi muốn nêu bật một số tiến trình xảy ra giữa cuộc họp của Hội đồng Quản trị tháng Bảy và cuộc họp ở San José.

Đọc thêm

Tháng Tám 18, 2019

Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 8 năm 2019

Mục đích của Báo cáo Giám đốc điều hành hàng tháng này là để giữ cho Hội đồng quản trị và công chúng biết đến các sự kiện và cột mốc quan trọng liên quan đến chương trình đường sắt cao tốc. Mặc dù không có cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng 8, nhưng tôi muốn thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị về những tiến bộ gần đây trên một số mặt quan trọng.

Đọc thêm

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.