Điểm nổi bật từ chương 2:

Bắt đầu hoạt động

Ngay từ khi thành lập, Cơ quan đã xác định rằng hệ thống đường sắt cao tốc nên được phát triển và vận hành với sự hợp tác của các cơ quan vận tải và đường sắt khác để tích hợp dịch vụ đường sắt cao tốc mới với các dịch vụ hiện có. Hợp tác cũng tạo ra hiệu quả cao hơn và hoạt động tiết kiệm chi phí hơn. Gần đây hơn, trong Thỏa thuận ngân sách năm 2022, Cơ quan lập pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển và báo cáo về các thỏa thuận sẽ được yêu cầu để lập kế hoạch, tài trợ, xây dựng và vận hành đường sắt cao tốc và các dịch vụ kết nối trong hành lang Merced đến Bakersfield.

Trong hai năm qua, Cơ quan đã bắt đầu lập kế hoạch và xác định các bước cần thiết để kết nối các hoạt động trong tương lai với mạng hiện có của tiểu bang. Điều này bao gồm việc tham gia với Cơ quan Quyền lực Chung San Joaquin (SJJPA), Ủy ban Đường sắt Khu vực San Joaquin (SJRRC), Cơ quan Giao thông vận tải Tiểu bang California (CalSTA) và Bộ Giao thông Vận tải California (Caltrans) cũng như Cục Quản lý Đường sắt Liên bang ( FRA).

Sự kiện chính

  • Thiết lập dịch vụ đường sắt cao tốc trong hành lang Merced đến Bakersfield sẽ giảm một nửa thời gian đi lại
  • Cơ quan đang làm việc với các đối tác của mình về các yếu tố lập kế hoạch quan trọng để đảm bảo kết nối với mạng hiện có
  • Cơ quan tiếp tục tiến hành thảo luận với các đối tác về các thỏa thuận điều hành khác nhau cần thiết để triển khai dịch vụ đường sắt tốc độ cao
  • Cơ quan đã đưa ra một mô hình kinh doanh cho dịch vụ tạm thời trong hành lang từ Merced đến Bakersfield theo cách tiếp cận "chủ sở hữu cơ sở hạ tầng"
  • Bước tiếp theo là tiếp tục sàng lọc với các đối tác của chúng tôi và chuẩn bị cập nhật thêm về lượng hành khách và các dự báo liên quan khác cho Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Merced Station chart and station area map

 

Văn bản mô tả về Merced Connections

Tổng quat

Đồ họa này hiển thị các cải tiến kết nối hành khách được đề xuất và kết xuất về cách các dịch vụ đáp ứng tại Trạm Merced. Hộp chú thích hiển thị phần cắt của Merced Station. Bản đồ hiển thị Ga Merced dọc theo Đường 99 giữa R St và Martin Luther King Jr. Way ở Merced, bao gồm các kết nối cho dịch vụ hành khách đường sắt cao tốc, Phần mở rộng Altamont Corridor Express (ACE) và Phần mở rộng San Joaquins của Amtrak, cũng như BNSF gần đó và theo dõi UPRR.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.