Điểm nổi bật từ Chương 3:

Kinh phí và chi phí

Đảm bảo kinh phí từ tất cả các nguồn sẵn có là một bước cần thiết và quan trọng để đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ đường sắt chở khách tốc độ cao của chúng tôi. Chỉ tài trợ của tiểu bang và địa phương là không đủ để đạt được mục tiêu của chúng tôi và sự hỗ trợ của liên bang ngày nay vẫn tiếp tục quan trọng như trong quá khứ. Điều đã thay đổi là bối cảnh tài trợ liên bang. Chương này phác thảo nguồn tài trợ hiện tại của tiểu bang mà Cơ quan đã bảo đảm, cũng như tài trợ liên bang đã được bảo đảm và các nguồn bổ sung có thể có trong tương lai. Nó trình bày một lịch sử ngắn gọn về tài trợ cho đường sắt cao tốc trong bối cảnh của các phương thức vận tải khác và cũng thảo luận về các cơ hội tiềm năng để tài trợ cho địa phương và khu vực cũng như tình trạng tài chính hiện tại của khu vực tư nhân.

Chương này cũng trình bày các ước tính chi phí cập nhật cho đoạn đường sắt cao tốc dài 171 dặm nối Merced, Fresno và Bakersfield, cũng như ước tính chi phí chi tiết cho 119 dặm giữa Madera và Đại lộ Poplar ở Thung lũng Trung tâm, nơi công trình đang được tiến hành tốt. Ước tính chi phí cho Bắc và Nam California, bao gồm ước tính cập nhật cho phần dự án San Francisco đến San José, cũng như ước tính sửa đổi cho toàn bộ hệ thống dài 500 dặm nối San Francisco với Los Angeles/Anaheim.

Tài trợ hiện có, được ủy quyền và trong tương lai

chart showing available, authorized and future funding

Mô tả văn bản về Nguồn vốn hiện có, được cấp phép và tương lai

Tổng quat

Biểu đồ này cung cấp thông tin tổng quan về nguồn tài trợ hiện tại và dự kiến dành cho chương trình đến năm 2030. Biểu đồ này cung cấp thông tin tổng quan tóm tắt và các yếu tố cấu thành của nguồn tài trợ hiện có. Tổng doanh thu được xác định cho chương trình vốn hiện được ước tính trong khoảng $23,5 tỷ đến $25,2 tỷ, giả định mức Cap-and-Trade doanh thu hàng năm nằm trong khoảng $750 triệu đến khoảng $1,0 tỷ mỗi năm.

$17,4 tỷ trong quỹ hiện có bao gồm $3,5 tỷ trong ARRA, FY 10, RAISE và đô la liên bang brownfields, $5,4 tỷ tài trợ thực tế Cap-and-Trade cho đến tháng 11 năm 2022 và $8,5 tỷ quỹ được phân bổ theo Dự luật 1A. Nguồn tài trợ Cap-and-Trade trong tương lai dao động từ $6,0 tỷ đến $7,7 tỷ. Có một mục tiêu $8,0 tỷ đô la trợ cấp liên bang trong tương lai.

Sự kiện chính

Tổng doanh thu được xác định cho chương trình chi phí vốn hiện được ước tính trong khoảng $23,5 tỷ đến $25,2 tỷ, giả định mức doanh thu Cap-and-Trade hàng năm là $750 triệu đến $1,0 tỷ mỗi năm.

Là một phần của Thỏa thuận ngân sách năm 2022, các quỹ Cap-and-Trade được ưu tiên cho các cam kết hiện có và để hoàn thành phân khúc Merced to Bakersfield.
Chi phí của chúng tôi cho phân khúc Merced đến Bakersfield được ước tính trong khoảng $32,1 tỷ đến $35,3 tỷ.
Chúng tôi vẫn coi chính phủ liên bang là một đối tác quan trọng trong quá trình phát triển liên tục của hệ thống đường sắt cao tốc California. Khi Luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng (BIL) được đề xuất và sau đó được thông qua, chúng tôi đã tập trung cao độ vào việc tìm hiểu và phân tích các chương trình tài trợ trong đó có thể cung cấp thêm nguồn lực để mở rộng chương trình. Kết quả là một chiến lược tài trợ liên bang của Cơ quan quản lý phù hợp rất chặt chẽ với các mục tiêu chính sách liên bang và chúng tôi tin rằng có thể đóng góp một cách có ý nghĩa vào sự phát triển hơn nữa của chương trình này.

Summary of Federal Funding Roadmap

 

Mô tả văn bản của Tóm tắt lộ trình tài trợ liên bang

Tổng quat

Lộ trình tài trợ liên bang của Cơ quan tóm tắt các khoản tài trợ liên bang nhận được cho đến nay và mục tiêu tài trợ liên bang mới theo các cơ hội tài trợ BIL cho đến năm 2026. Nó cho thấy $3,5 tỷ đã nhận được từ năm 2009 đến 2016 từ hai chương trình tài trợ chính trước đây là ARRA và FY10. Trong hai năm qua, $49 triệu khác đã được nhận từ hai giải thưởng tài trợ RAISE. Mục tiêu là đạt thêm tới $8,0 tỷ thông qua nhiều giải thưởng liên bang từ các chương trình tài trợ RAISE, Liên bang/Tiểu bang, Nhận dạng và Phát triển Hành lang, RCE, CRISI và MEGA trong tương lai theo BIL. Hiện tại, $303 triệu đã được yêu cầu theo các cơ hội tài trợ RCE và CRISI đang chờ xử lý.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.