Báo cáo Giám đốc điều hành - Tháng 2 năm 2020

Brian P. KellyDự thảo tài liệu môi trường

Cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo của chúng tôi được lên kế hoạch vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại Los Angeles, California. Tôi muốn báo cáo một số lĩnh vực tiến độ sẽ xảy ra từ bây giờ đến lúc đó:

  • Dự thảo EIR / EIS cho đoạn Bakersfield đến Palmdale sẽ được công bố rộng rãi vào cuối tháng này. Điều này sẽ bắt đầu giai đoạn lấy ý kiến công chúng kéo dài 45 ngày và một loạt các hội thảo công khai và sự tham gia của các bên liên quan mà chúng tôi sẽ tiến hành về Dự thảo tài liệu. Việc phát hành bản dự thảo này ngay bây giờ sẽ giúp chúng tôi có thể ban hành Biên bản Quyết định (ROD) cho phân khúc này trong khoảng 13 tháng (Q1, 2021);
  • Dự thảo EIR / EIS cho đoạn Merced to San Jose sẽ được phát hành để công chúng xem xét và bình luận vào tháng Ba. Một lần nữa, nhóm khu vực của chúng tôi sẽ thu hút cộng đồng tham gia vào bản dự thảo và nhận được ý kiến đóng góp của công chúng về bản dự thảo. Công việc này là cần thiết để chúng tôi cuối cùng xác nhận Hồ sơ Quyết định vào quý 2 năm 2021.

Cập nhật về Quy hoạch Trạm DISC ở San Jose

Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình Lập kế hoạch Khái niệm Trạm Tích hợp Diridon, đây là sự hợp tác giữa chúng tôi, VTA, Caltrain và Thành phố San Jose để phát triển tầm nhìn về những gì mà nhà ga Diridon trong tương lai có thể đạt được. Tại thời điểm này, chúng tôi đang kết thúc giai đoạn đầu tiên với Sơ đồ khái niệm bao gồm nâng cao đường ray, có hai tuyến nối tại nhà ga và chủ yếu sử dụng các hành lang đường sắt hiện có ở phía bắc và phía nam của nhà ga phù hợp với các giải pháp thay thế ưu tiên được Ban này thông qua. Chúng tôi đã công bố khuyến nghị này vào tháng 11 với các cơ quan khác và sau khi xem xét bổ sung, Hội đồng Thành phố San Jose đã bỏ phiếu chấp nhận vào đầu tháng này. Mặc dù dự án này vẫn còn ở giai đoạn đầu trong quá trình lập kế hoạch, nhưng các khái niệm sơ bộ này sẽ được phát triển và đánh giá thêm khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của công việc lập kế hoạch nhà ga với các đối tác trong năm nay. Chúng tôi sẽ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về nỗ lực này khi thích hợp.

Phiên điều trần tháng 3 ở Los Angeles

Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo của chúng tôi ở Nam California, chúng tôi đang làm việc để đưa ra cho Hội đồng một kế hoạch tài trợ và phân tích về khoản đầu tư của chúng tôi vào dự án lịch sử Los Angeles Union Station (LAUS). Chúng tôi hiện đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật và vấn đề phân đoạn xây dựng để đảm bảo khoản đầu tư là ở California và lợi ích tốt nhất của khu vực.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.