Emily Cohen

Woman in a red dress smiling in front of a blurred floral and fauna background.Emily Cohen là Phó Chủ tịch Điều hành của United Contractors, giám sát việc phát triển tổ chức, quan hệ với chính phủ, vận động chính trị và chiến lược truyền thông cho hiệp hội thương mại xây dựng có ký kết công đoàn lớn nhất California đại diện cho các nhà thầu xây dựng dân dụng hạng nặng.

Được bổ nhiệm bởi Chủ tịch Thượng viện Tiểu bang California pro Tempore.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.