Ernest Camacho

Ernesto M. CamachoErnest Camacho, ở Pasadena, thành lập Pacifica Services, Inc. vào năm 1979 và hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. Pacifica Serves chuyên về các dịch vụ quản lý chương trình, dự án và xây dựng cũng như kỹ thuật dân dụng và điện tử.

Ông Camacho cũng đã hoạt động tích cực trong cộng đồng Nam California thông qua công việc tình nguyện của mình. Ông là Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Phòng Thương mại Los Angeles Latino. Ông cũng từng là Thành viên Hội đồng Tổ chức của Bệnh viện White Memorial, Chủ tịch Hội đồng của Bệnh viện Trưởng lão Hollywood, Hội đồng Quản trị của Đại học Sau đại học Claremont, Hội đồng Quản trị của Đại học Loyola Marymount, Chủ tịch Hội đồng của Trung tâm Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng tuyến Blue, Red và Green ở Quận Los Angeles.

Do Diễn giả chỉ định.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.