Chương trình Chung kết Tàu cao tốc từ Vùng Vịnh đến Thung lũng Trung tâm EIR / EIS (2008)

Cơ quan và FRA đã chuẩn bị một chương trình thứ hai EIR / EIS để phân tích sâu hơn các hành lang và vị trí ga cho kết nối ĐSCT giữa Vùng Vịnh và Thung lũng Trung tâm.

Các bản sao điện tử của Chương trình EIR / EIS 2008 có sẵn ở định dạng điện tử theo yêu cầu. Cơ quan khuyến khích các yêu cầu bằng văn bản được gửi qua Cổng thông tin hồ sơ công cộng.

 

FRA 2008 Biên bản Quyết định (12/02/2008)

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.