ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਨ ਜੋਸ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਡਰਾਫਟ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੇਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨ (ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ) ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਵਧੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਥਾਰਟੀ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਖਰੜਾ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਟੀ ਐਕਟ (ਸੀਈਕਿਯੂਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ (ਐਨਈਪੀਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ.

23 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਿomਜ਼ਮ ਨੇ 23 ਯੂਐਸਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 327 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਫੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਈਪੀਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਫਆਰਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਯੂਯੂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ. ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਈਪੀਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਐਨਈਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਐਫਆਰਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੀਨ ਐਫਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੁਣ 23 ਯੂਐਸਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 327 ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀਈਕਿਯੂਏ ਅਤੇ ਐਨਈਪੀਏ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ.

ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਟ੍ਰੈਕ ਬਲਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਸਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਚਐਸਆਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਬੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਡਾਉਨਟਾownਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲਟ੍ਰਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚਐਸਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲਟ੍ਰਾਈਨ (ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ [ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ], ਮਿਲਬਰਾਏ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਸ ਡੀਰੀਡਨ), ਅਤੇ ਈਸਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਐਲ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ optimਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਨ ਜੋਸ ਡੀਰੀਡਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਸੈਨ ਜੋਸ ਡੀਰੀਡਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ EIR / EIS ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਬ ਤੋਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://get.adobe.com/reader/. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ (ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ):

 • ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ — 100 ਲਾਰਕਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94102 (ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ — 250 ਵਿਜ਼ਿਟਸੀਅਨ ਐਵੀਨਿ,, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, CA 94005 (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸਾ Southਥ ਸੈਨ ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕੋ — 840 ਡਬਲਯੂ. ਓਰੇਂਜ ਐਵੇਨਿvenue, ਸਾ Sanਥ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94080 (ਸਾ Sanਥ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ — 701 ਐਂਗਸ ਐਵੇਨਿ West ਵੈਸਟ, ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ, ਸੀਏ 94066 (ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਮਿਲਬ੍ਰਾ — 1 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਵੀਨਿ,, ਮਿਲਬ੍ਰਾ, ਸੀਏ 94030 (ਮਿਲਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਬਰਲਿੰਗਮੇਮ — 480 ਪ੍ਰੀਮਰੋਜ਼ ਰੋਡ, ਬਰਲਿੰਗਮੇ, ਸੀਏ 94010 (ਬਰਲਿੰਗਮੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਮੈਟੋ — 55 ਡਬਲਯੂ. ਥਰਡ ਐਵੀਨਿ,, ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ, ਸੀਏ 94402 (ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬੈਲਮੋਂਟ — 1110 ਅਲੇਮੇਡਾ ਡੀ ਲਾਸ ਪਲੱਗਸ, ਬੈਲਮੋਂਟ, ਸੀਏ 94002 (ਬੈਲਮਾਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ — 610 ਐਲਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ, ਸੀਏ 94070 (ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ — 1044 ਮਿਡਲਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ, ਸੀਏ 94063 (ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਐਥਰਟਨ — 150 ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਐਵੀਨਿvenue, ਐਥਰਟਨ, ਸੀਏ 94027 (ਟਾ Governmentਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ)
 • ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ — 800 ਅਲਮਾ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ਸੀਏ 94025 (ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਪਲੋ ਆਲਟੋ — 270 ਫੋਰੈਸਟ ਐਵੀਨਿ,, ਪਲੋ ਆਲਟੋ, ਸੀਏ 94301 (ਪਲੋ ਆਲਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View — 585 ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94041 (ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੰਨੀਵਾਲ — 665 ਡਬਲਯੂ. ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿvenue, ਸਨੀਵਾਲੇ, ਸੀਏ 94086 (ਸੰਨੀਵਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ — 2635 ਹੋਮਸਟੇਡ ਰੋਡ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਸੀਏ 95051 (ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਜੋਸ — 150 ਈ. ਸੈਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਜੋਸ, ਸੀਏ 95112 (ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)

ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਪਾਸੀਓ ਡੀ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਸੂਟ 300, ਸੈਨ ਜੋਸੇ, ਸੀਏ 95113 ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620 ਐਮਐਸ -1, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814 ਵਿਖੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ. ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (800) 435-8670 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਟੀਅਰ 1 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ (800) 435-8670 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਟੀਅਰ 1 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਂ: ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620 ਐਮਐਸ -1, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814 ਅਤੇ 100 ਪਸੀਓ ਡੀ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਸੂਟ 300, ਸੈਨ ਜੋਸੇ, ਸੀਏ 95113.

ਅਥਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ www.hsr.ca.gov ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ (800) 435-8670 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗਠਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 15 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ, ਅਤੇ ਤਾਗਾਲੋਗ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ.

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ

ਨੋਟਿਸ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੰਦ ਹੈ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗਠਨ

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਖੰਡ 1 — ਰਿਪੋਰਟ
 • ਖੰਡ 2 — ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਿਕਾ
 • ਵਾਲੀਅਮ 3 Project ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਖੰਡ 1: ਰਿਪੋਰਟ

ਖੰਡ 2: ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਿਕਾ

ਖੰਡ 3: ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਵਾਲੀਅਮ 3 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਪੀਈਪੀਡੀ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ, structuresਾਂਚਿਆਂ, ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਪੀਈਪੀਡੀ ਅੱਠ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ (ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ):

 • ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ — 100 ਲਾਰਕਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94102 (ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ — 250 ਵਿਜ਼ਿਟਸੀਅਨ ਐਵੀਨਿ,, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, CA 94005 (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸਾ Southਥ ਸੈਨ ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕੋ — 840 ਡਬਲਯੂ. ਓਰੇਂਜ ਐਵੇਨਿvenue, ਸਾ Sanਥ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94080 (ਸਾ Sanਥ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ — 701 ਐਂਗਸ ਐਵੇਨਿ West ਵੈਸਟ, ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ, ਸੀਏ 94066 (ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਮਿਲਬ੍ਰਾ — 1 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਵੀਨਿ,, ਮਿਲਬ੍ਰਾ, ਸੀਏ 94030 (ਮਿਲਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਬਰਲਿੰਗਮੇਮ — 480 ਪ੍ਰੀਮਰੋਜ਼ ਰੋਡ, ਬਰਲਿੰਗਮੇ, ਸੀਏ 94010 (ਬਰਲਿੰਗਮੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਮੈਟੋ — 55 ਡਬਲਯੂ. ਥਰਡ ਐਵੀਨਿ,, ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ, ਸੀਏ 94402 (ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬੈਲਮੋਂਟ — 1110 ਅਲੇਮੇਡਾ ਡੀ ਲਾਸ ਪਲੱਗਸ, ਬੈਲਮੋਂਟ, ਸੀਏ 94002 (ਬੈਲਮਾਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ — 610 ਐਲਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ, ਸੀਏ 94070 (ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ — 1044 ਮਿਡਲਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ, ਸੀਏ 94063 (ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਐਥਰਟਨ— 150 ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਐਵੀਨਿvenue, ਐਥਰਟਨ, ਸੀਏ 94027 (ਟਾ (ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ)
 • ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ — 800 ਅਲਮਾ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ਸੀਏ 94025 (ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਪਲੋ ਆਲਟੋ — 270 ਫੋਰੈਸਟ ਐਵੀਨਿ,, ਪਲੋ ਆਲਟੋ, ਸੀਏ 94301 (ਪਲੋ ਆਲਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View — 585 ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94041 (ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੰਨੀਵਾਲ — 665 ਡਬਲਯੂ. ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿvenue, ਸਨੀਵਾਲੇ, ਸੀਏ 94086 (ਸੰਨੀਵਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ — 2635 ਹੋਮਸਟੇਡ ਰੋਡ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਸੀਏ 95051 (ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਜੋਸ — 150 ਈ. ਸੈਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਜੋਸ, ਸੀਏ 95112 (ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)

ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 100 ਪਾਸੀਓ ਡੀ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਸੂਟ 300, ਸੈਨ ਜੋਸੇ, ਸੀਏ 95113 ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620 ਐਮਐਸ- ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 1, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814. ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ www.hsr.ca.gov ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ (800) 435-8670 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (800) 435-8670 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

 • ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
 • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਐੱਫ
  • ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਜੀ
 • ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
 • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
 • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਐੱਫ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਜੀ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਐੱਚ
  • ਜਲ-ਸਰੋਤ ਵਿਸਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ I
 • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਈਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੀਆਰਐਮ / ਡਬਲਯੂਈਆਰ)
  • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
 • ਮੁ Preਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
  • ਮੁ Preਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਮੁ Preਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਮੁ Preਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
 • ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਮਿੱਟੀ, ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
 • ਪੈਲੇਓਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਪੈਲੇਓਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਪੈਲੇਓਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ redacted)
  • ਪੈਲੇਓਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰੋਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
 • ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ - ਈ1
  • ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਐੱਫ
 • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਕਾ ਈ
 • ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
 • ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਆਲਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਆਲਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਆਲਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
 • ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰੈਂਡਿਕਸ ਏ
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਡੀ – ਐੱਫ1
 • ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਏ
  • ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ
  • ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਕਾ ਸੀ
 • ਪੁਆਇੰਟ

1 ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ "ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਟਿੱਪਣੀ" ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ (800) 435-8670.

ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ

ਖੰਡ 1 - ਰਿਪੋਰਟ

ਚੈਪਟਰ 1, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੇਨ ਜੋਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਚੈਪਟਰ 2, ਵਿਕਲਪਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਧਿਆਇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 3, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਉਪਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਚੈਪਟਰ 4, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (ਐਫ) / 6 (ਐਫ) ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਭਾਗ 1945 ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਐਫ) ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਕਟ.

ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ.

ਚੈਪਟਰ 6, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 7, ਹੋਰ CEQA / NEPA ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, CEQA ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, NEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਟੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ.

ਅਧਿਆਇ 8, ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਚੈਪਟਰ 9, ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆ andਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਚੈਪਟਰ 10, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿ Listਸ਼ਨ ਲਿਸਟ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਅਧਿਆਇ 11, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 12, ਹਵਾਲੇ, ਸੂਚੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ EIR / EIS ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਅਧਿਆਇ 13, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 14, ਇੰਡੈਕਸ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੰਦਰਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 15, ਇਕੋਨਾਮਸ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਖੰਡ 2 - ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਿਕਾ

ਅੰਤਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅੰਤਿਕਾ 3.7-ਏ ਭਾਗ 3.7, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਿਕਾ ਹੈ)।

ਖੰਡ 3 - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਵੇਅ, ਸਟੇਸ਼ਨ, structuresਾਂਚੇ, ਰੋਡਵੇਅ ਕਰਾਸਿੰਗਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸਨ ਜੋਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਆਈਆਰ) / ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਈਆਈਐਸ) ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਰੇਲ (ਐਚਐਸਆਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ). ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ / ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਟੀ ਐਕਟ (ਸੀਈਕਿਯੂਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ (ਐਨਈਪੀਏ) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਕੋਡ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 327 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਸਮਝੌਤਾ) ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 23, 2019, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਫਆਰਏ) ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਥਾਰਟੀ NEPA ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ. 23 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਯੂਯੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਫਆਰਏ ਸੰਘੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ / ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ.

ਸੀਈਕਿAਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15088.5, ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ (ਸੀ) ਅਤੇ (ਐਫ) (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਈਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ andੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਯੂਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3.7, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3.18, ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ; ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 12, ਹਵਾਲੇ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਅਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਈਕਿਯੂਏ ਅਤੇ ਐਨਈਪੀਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਲਬ੍ਰਾਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ.

ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤSpecial ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ

ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ (ਡੈਨੌਸ ਪਲੇਕਸੀਪਸ) 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਡੈਂਜਰੇਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਟ (ਫੇਸਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ (85 ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ 81813, 17 ਦਸੰਬਰ, 2020). ਯੂ ਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਾ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: “ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜੋ FESA (16 USC § 1531 ET seq) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ .) ”.

ਮੰਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ਾਂ ਲਈ habitੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7.7 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਏ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਮਿਲਬ੍ਰਾਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੂਪ

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਭਵ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਬਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੇਰੀਐਂਟ (ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੂਪ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ. ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਐਚਐਸਆਰ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡ੍ਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ (ਮਿਲਬਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮਿਲਬ੍ਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ: ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਹ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਟਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ. ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ; ਨਵੇਂ ਐਚਐਸਆਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਾਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ; ਐਲ ਕੈਮਿਨੋ ਰੀਅਲ ਲਈ ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਐਲ ਕੈਮਿਨੋ ਰੀਅਲ ਤੱਕ ਲਿੰਡੇਨ ਐਵੀਨਿ. ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ. ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਲਪ — ਵਿਕਲਪਿਕ ਏ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਬੀ. ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੂਪ ਇਕ ਮਿਲ਼ਾ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਬਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3.20, ਮਿਲ੍ਰਾਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰਿਅੰਟ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਸੀਈਕਿਯੂਏ ਅਤੇ ਐਨਈਪੀਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ,[1] ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੇਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੀਡ ਸੀਈਕਿAਏ ਅਤੇ ਐਨਈਪੀਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੂਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜ ਸੈਕਸ਼ਨ 7.7 ਅਤੇ ਭਾਗ 18. 3.18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 3.20 ਜੋ ਆਰਐਸਪੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫਟ EIR / EIS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਹਨ:

 • ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3.7, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ
 • ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3.18, ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਸੈਕਸ਼ਨ 20.20., ਮਿਲਬਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਸਾਈਟ ਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ
 • ਅਧਿਆਇ 12, ਹਵਾਲੇ
 • ਅੰਤਿਕਾ 3.7-ਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਅੰਤਿਕਾ 3.7-ਬੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮਕਰਨ

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਸੈਕਸ਼ਨ 7.7 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7.7 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ.

ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਬ ਤੋਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://get.adobe.com/reader/. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ. ਨੋਟ: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ / ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਧਾਰੀ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਖੁੱਲਾ) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ):

 • ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ — 100 ਲਾਰਕਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94102 (ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ — 250 ਵਿਜ਼ਿਟਸੀਅਨ ਐਵੀਨਿ,, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, CA 94005 (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸਾ Southਥ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ — 840 ਵੈਸਟ ਓਰੇਂਜ ਐਵੇਨਿvenue, ਸਾ Southਥ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੀਏ 94080 (ਸਾ Sanਥ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ — 701 ਐਂਗਸ ਐਵੇਨਿ West ਵੈਸਟ, ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ, ਸੀਏ 94066 (ਸੈਨ ਬਰੂਨੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਮਿਲਬ੍ਰਾ — 1 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਵੀਨਿ,, ਮਿਲਬ੍ਰਾ, ਸੀਏ 94030 (ਮਿਲਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਬਰਲਿੰਗਮੇਮ — 480 ਪ੍ਰੀਮਰੋਜ਼ ਰੋਡ, ਬਰਲਿੰਗਮੇ, ਸੀਏ 94010 (ਬਰਲਿੰਗਮੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਮੈਟੋ — 55 ਵੈਸਟ ਥਰਡ ਐਵੀਨਿvenue, ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ, ਸੀਏ 94402 (ਸੈਨ ਮੈਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
 • ਬੈਲਮੋਂਟ — 1110 ਅਲੇਮੇਡਾ ਡੀ ਲਾਸ ਪਲੱਗਸ, ਬੈਲਮੋਂਟ, ਸੀਏ 94002 (ਬੈਲਮਾਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ — 610 ਐਲਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ, ਸੀਏ 94070 (ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ — 1044 ਮਿਡਲਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ, ਸੀਏ 94063 (ਰੈਡਵੁਡ ਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਐਥਰਟਨ — 150 ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਐਵੀਨਿvenue, ਐਥਰਟਨ, ਸੀਏ 94027 (ਟਾ Governmentਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ)
 • ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ — 800 ਅਲਮਾ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ਸੀਏ 94025 (ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਪਲੋ ਆਲਟੋ — 270 ਫੋਰੈਸਟ ਐਵੀਨਿ,, ਪਲੋ ਆਲਟੋ, ਸੀਏ 94301 (ਪਲੋ ਆਲਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾownਨਟਾ Branchਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)
 • ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View — 585 ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94041 (ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੰਨੀਵਾਲ — 665 ਵੈਸਟ ਓਲਿਵ ਐਵੀਨਿ,, ਸਨੀਵਾਲੇ, ਸੀਏ 94086 (ਸੰਨੀਵਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ — 2635 ਹੋਮਸਟੇਡ ਰੋਡ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਸੀਏ 95051 (ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)
 • ਸੈਨ ਜੋਸ — 150 ਈਸਟ ਸੈਨ ਫਰਨੈਂਡੋ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਨ ਜੋਸ, ਸੀਏ 95112 (ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)

ਸੋਧੇ ਹੋਏ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂ / ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 100 ਪਸੀਓ ਡੀ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਸੂਟ 300, ਸੈਨ ਜੋਸੇ, ਸੀਏ 95113 ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620 ਐਮਐਸ -1, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814. ਸੋਧੇ ਹੋਏ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ (800) 435-8670 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਟੀਅਰ 1 ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ (800) 435-8760 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 100 ਪਾਸੀਓ ਡੀ' ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂ / ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਸੂਟ 300, ਸੈਨ ਜੋਸ, ਸੀਏ 95113 ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620 ਐਮਐਸ -1, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (800) 435-8670.

ਅਥਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ / ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ www.hsr.ca.gov ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ (800) 435-8670 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ reasonableੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ ਇਸ ਸੋਧੇ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ EIR / EIS ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ / ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਆਰ / ਈਆਈਐਸ ਕਵਰ ਮੈਮੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਤਾਗਾਲੋਗ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨੋਟਿਸ

ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ

ਸਰੋਤ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੰਦ ਹੈ.

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਅਥਾਰਟੀ ਬਸੰਤ 2022 ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅੰਤਮ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ / ਪੂਰਕ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਡਰਾਫਟ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ.' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸੈਕਸ਼ਨ 7.7 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੀਈਯੂਏ / ਐਨਈਪੀਏ ਫੈਸਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਅੰਤਮ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. / ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਈਕਿਯੂਏ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਅਥਾਰਟੀ, NEPA ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

[1] ਸੀਈਕਿAਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਧਾਰਾ 15088.5; 40 ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਧਾਰਾ 1502.9 (ਸੀ) (1) (ਆਈਆਈ) (1978) ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਈਕਿQ) ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, 40 ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਪਾਰਟਸ 1500-1508 ਤੇ ਐਨਈਪੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਈਪੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੀਈਕਿQ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ 1978 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 40 ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 1506.13 (2020) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ 85 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ 43340.

Green Practices

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਸੈਨ ਜੋਸ ਟੂ ਮਰਸਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਮਡੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ

ਬਰਬੈਂਕ ਟੂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਵੇਰਵਾ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਾਤਾਵਰਣਕ
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.